VHS videoband Rotterdamsche Tramweg Maatschappij anno 1928

€ 5,00

--For English scroll down--

 

VHS videoband Rotterdamsche Tramweg Maatschappij anno 1928.
Originele zwart-wit opnamen en Nederlands gesproken. Speelduur ongeveer 105 minuten.

 

In 1928 viert de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij haar 50-jarig jubileum. De R.T.M. laat als onderdeel van dit halve eeuwfeest een heuse opdrachtfilm vervaardigen door de bekende cineast Willy Mullens. Uiteraard opent de film met de geschiedenis van het vervoersbedrijf dat ooit met de paardentram in Rotterdam enkele bescheiden lijnen onderhield. Al snel groeit de R.T.M. uit tot dé regionale vervoerder tussen Rotterdam en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Al vanaf 1898 exploiteert de R.T.M. met stoomtrams en stoomschepen haar lijnen. Niet lang daarna komen daar de autobusdiensten en het vrachtvervoer bij. Als de R.T.M. in 1904 het stadsvervoer te Rotterdam uit handen geeft aan de R.E.T. kan zij zich volledig inzetten op haar regionale taak en worden de activiteiten geïntensiveerd. Dat de R.T.M. in 1928 floreert is duidelijk. Geen enkel aspect wordt onbelicht gelaten. Het personenvervoer over lijnen als Rotterdam-Oostvoorne, Rotterdam- Zierikzee en Rotterdam-Ouddorp is één van de diensten. Het vervoer van vee, van landbouwprodukten en van indstriële fabrikaten wordt belicht. Het onderhoud aan de spoorlijnen en een kijkje achter de schermen bij de R.T.M. - onder andere in de Centrale Werkplaats en op het Handelsterrein - ontbreken natuurlijk niet. Dit en méér is te zien in de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij anno 1928, de oorspronkelijke jubileumfilm aangevuld met informatie van specialisten uit het R.T.M. Museum te Ouddorp.

 

 

De hoes mist een klein stukje papier in de hoek aan de voorkant.

 

 

De prijs is excl. verzendkosten

 

 

 

VHS video tape Rotterdamsche Tramweg Maatschappij anno 1928.
Original black and white pictures and Dutch spoken. Running time approximately 105 minutes.

 

In 1928, the Rotterdamsche Tramweg Maatschappij celebrates its 50th anniversary. The R.T.M. as part of this half-century celebration, have a real commissioned film made by the famous filmmaker Willy Mullens. Of course, the film opens with the history of the transport company that once maintained some modest lines with the horse tram in Rotterdam. Soon the R.T.M. to become the regional carrier between Rotterdam and the islands of South Holland and Zeeland. The R.T.M. her lines with steam trams and steamships. Not long after that, the bus services and freight transport are added. If the R.T.M. in 1904 relinquishes urban transport in Rotterdam to the R.E.T. it can fully commit itself to its regional task and activities will be intensified. That the R.T.M. flourishing in 1928 is clear. No aspect is left unexposed. Passenger transport on lines such as Rotterdam-Oostvoorne, Rotterdam-Zierikzee and Rotterdam-Ouddorp is one of the services. The transport of livestock, agricultural products and industrial products is discussed. The maintenance of the railways and a behind the scenes look at the R.T.M. - not least in the Central Workshop and on the Trade Terrain - of course. This and more can be seen in the Rotterdamsche Tramweg Maatschappij anno 1928, the original anniversary film supplemented with information from specialists from the R.T.M. Museum in Ouddorp.

 

 

The cover is missing a small piece of paper in the front corner.

 

 

The price does not include shipping costs