PRIVACYVERKLARING

 

Over ons privacybeleid

De Oranje Kat geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Oranje Kat. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

Webwinkel: https://www.deoranjekat.nl
E-mail: info@deoranjekat.nl
KvK handelnr. 74548611
BTWnr: NL001979451B34

 

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

De Oranje Kat verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van onze webwinkel verstrek je ons een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie.
Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam,
 • Adresgegevens,
 • Land,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IBAN

 

 

2. Waarom vragen wij persoonsgegevens?

De Oranje Kat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken van bestellingen en betalingen,
 • Leveren van producten,
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

 

 

3. Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jouw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

 

4. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

 

5. Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. De bewaartermijn is maximaal zeven jaar, gerekend vanaf de datum van de bestelling, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft. Medewerkers hebben echter geen toegang tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

 

 

6. Delen van gegevens

De Oranje Kat verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Je gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • Jouwweb, voor het plaatsen van een order en het versturen van een bericht.
 • Mollie, voor het verwerken van Ideal, Bancontact en sepa betalingen
 • ​PostNL of Dhl, voor het verwerken van postpakketten,​
 • De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

 

 

7. Social Media

De Oranje Kat maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste producten en acties.
Je kunt ons volgen op Facebook.
Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit De Oranje Kat verbonden, maar wel ga je akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

 

 

8. Links naar andere websites

De Oranje Kat heeft een link met Google; Google Analytics (om info te krijgen over de hoeveelheid actieve gebruikers, gemiddelde tijd van de bezoeker, het leren kennen van de doelgroep)
De website bevat ook links naar andere websites, zoals Facebook, Marktplaats en discogs.com (You Win).
Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website en wij raden je aan de privacyverklaring van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen indien je meer informatie wilt.

 

 

9. Inzage, wijzigen, blokkeren en verwijdering van jouw gegevens

Als je jouw persoonsgegevens in wilt zien, wilt laten wijzigen, blokkeren of deze wilt laten verwijderen, kun je contact opnemen met ons via
info@deoranjekat.nl

Om misbruik te voorkomen zullen we je vragen om bepaalde bij ons bekende gegevens te verstrekken, zodat wij kunnen controleren of jij inderdaad degene bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.
Ook kunnen wij je vragen om je te identificeren.
​Binnen 4 weken zal de wijziging, verwijdering verwerkt zijn

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

10. Beveiliging

De Oranje Kat neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Jouwweb. Jouwweb zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding -

Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@deoranjekat.nl

 

 

11. Wijzigingen in het privacybeleid

Indien het nodig is om deze privacyverklaring te veranderen, zullen we dit doen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De datum waarop deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd staat bovenaan deze verklaring.